Arrangörerna

KV Kevätpäivät » Arrangörerna


cimo

 

 

arcada


hanken

Irma Garam, CIMO
Outi Jäppinen, CIMO
Juha Ketolainen, CIMO
Johanna Lilius, Svenska Handelshögskolan
Annika Stadius, Yrkeshögskolan Arcada
Annika Sundbäck-Lindroos, CIMO
Annina Sundman, Yrkeshögskolan Arcada
Maria von Bonsdorff-Hermunen, Yrkeshögskolan Arcada