E-infotorg

KV Kevätpäivät » E-infotorg

Det traditionella informationstorget ersätts i år av ett e-infotorg som pågår under en timme. På e-infotorget har universitet och högskolor, nätverk och andra aktörer möjlighet att presentera sin verksamhet och samtidigt nätverka. Presentationerna ska vara i elektronisk form och visas med hjälp av egen dator. Under e-infotorget pågår inga andra sessioner, det finns därmed tid att diskutera och nätverka.

E-infotorget arrangeras onsdag 6.5.2015 kl. 14.30-15.30 på hotel Scandic Park.

Vad är en e-infotorg presentation?

På e-infotorget kan du presentera en verksamhet, ett projekt, god praxis eller annat, som är intressant ur ett internationaliseringsperspektiv vid ett universitet. Vi önskar särskilt presentationer som handlar om Norden eller nordiskt samarbete, men också andra teman är välkomna. Du förbereder en kort och koncis presentation (t ex en power point presentation eller en webbsida), tar med dig den på din egen dator och förbereder dig på att framföra den för intresserade.

Vad erbjuder organisatörerna?

Vi erbjuder ett bord och internetkontakt. Vi publicerar också en kort introduktion om ditt projekt i konferensprogrammet på webben. Dessutom erbjuder vi engagerade och intresserade konferensdeltagare!

Hur anmäler du dig till e-infotorget?

Anmälningen till e-infotorget sker via denna länk. I samband med registreringen till e-infotorget ger du en rubrik för din presentation, en kort beskrivning och en kontaktperson för projektet. Anmälningen till e-infotorget slutar redan 15.4.2015! Det finns ett begränsat antal platser till e-infotorget. Arrangörerna kontaktar de anmälda och meddelar om godkännande till utställningen.

Vad kostar det att presentera en verksamhet på e-infotorget?

Om du också deltar i vårdagarna ingår kostnaden för presentationen på e-infotorget i konferensavgiften. Om du bara vill medverka med en presentation på e-infotorget är avgiften 100€.