Hem

KV Kevätpäivät

Välkommen till vårdagarna för internationalisering inom högre utbildning som arrangeras i Helsingfors 6-7 maj 2015.

Det övergripande temat är Norden och ett nordiskt perspektiv på internationalisering. Under dagarna kommer bl a följande teman att diskuteras; tyngdpunkter i de internationella strategierna i de nordiska länderna, internationaliseringens ekonomiska effekter, universitetens och högskolornas internationella synlighet, terminsavgifternas inverkan, kvalitet i internationaliseringen och hur den kan utvärderas. Kolleger från de nordiska länderna kommer att bidra med inlägg. Vårdagarna hålls på finska och engelska med inslag av svenska.

Notera att vi i år kommer att pröva på ett mer begränsat koncept i form av en tvådagars konferens från onsdag morgon till torsdag eftermiddag. I motsats till tidigare år kommer programmet att fokusera på några teman.

Programmet på onsdag består av keynote-inslag och på torsdag fortsätter temapresentationerna med efterföljande diskussion i olika sessioner och workshops. På onsdagkväll har du även möjlighet att nätverka under konferensmiddagen på Royal at Crowne Plaza.

Vårdagarna ordnas på hotell Scandic Park (onsdag) och på Arcada (torsdag).
presentationer