Kontakt

KV Kevätpäivät » Kontakt

Program, anmälning, inkvarteringsbokningar, utställare och praktiska arrangemang

Maria von Bonsdorff-Hermunen, konferenssekreterare
Yrkeshögskolan Arcada
kvkevatpaivat@arcada.fi
tel. 050 5922 846

Annina Sundman, konferensassistent
Yrkeshögskolan Arcada
kvkevatpaivat@arcada.fi
tel. 040 573 9914