Scandic Park

KV Kevätpäivät » Program » Scandic Park

Adress:
Mannerheimvägen 46, 00260 Helsingfors

Transport:
Med spårvagn 7, 4 och 10 kommer man lätt från centrum till Scandic Park. Man stiger av vid hållplatsen som heter Hesperia parken.

I Scandic Park finns en parkeringshall. Avgiften är 3,50€/timme eller 15€/dag för konferensgäster. Det finns ett begränsat antal parkeringsplatser (ungefär 80 st, max höjd 1,80m) och man kan inte förhandsboka dem.

www.scandichotels.fi